Over

thatcamp_2015

Digital Humanities-conferenties hebben veelal een inwisselbare insteek: de geesteswetenschappen hebben alles/niets (doorhalen wat niet van toepassing is) te winnen met het gebruik van digitale tools en technieken. De enige nuance van dit zwart-witbeeld zit ‘m vaak in het allerlaatste leesteken: het vraag- of uitroepteken waarmee de stelligheid van de organisatoren tot uitdrukking wordt gebracht. Het THATCamp-concept breekt op verfrissende wijze met deze traditie, door digitalisering niet te beschouwen als belofte of gevaar, maar als realiteit. Waar dat in de THATCamp-praktijk toe leidt, verschilt van bijeenkomst tot bijeenkomst. Inherent aan de unconference-vorm wordt het programma tenslotte collectief en ter plekke bepaald.

In Nederland bleek het eerste THATCamp in Den Haag (januari 2014) in elk geval in een grote behoefte te voorzien. In goede sfeer lieten historici, informatici en combinaties daarvan elkaar zien hoe software of programmeertechnieken kunnen worden ingezet in de geesteswetenschappelijke praktijk – van het verzamelen en organiseren van data en het uitvoeren van digitale analyses tot digital humanities als methode of onderwerp van academisch onderwijs. In de afsluitende discussie bleek dat de deze eerste concrete uitwisseling van ervaringen voor velen smaakte naar meer.

THATCamp Utrecht wil in deze behoefte voorzien. In januari 2015 wordt opnieuw een platform geboden aan alle geesteswetenschappers in Nederland die behoefte hebben hun ervaringen of vragen bij het gebruik van digitale middelen in hun onderzoek of onderwijs aan de orde te stellen. De focus ligt daarbij vooral op de digitale praktijk en op reflectie gebaseerd op praktische ervaringen.

 

Zelf sessies voorstellen?

Het tweedaags programma wordt grotendeels door de deelnemers zelf vastgesteld. Iedereen kan daartoe in aanloop naar januari en aan het begin van de bijeenkomst zelf voorstellen aandragen. De inhoud van de voorgestelde sessies staat binnen de thematiek van het THATCamp volledig open, kunnen meer of minder technisch van aard zijn, zolang ze de uitwisseling maar stimuleren.

Aanmelden kan via Sessie indienen in de navigatiebalk of door een email te sturen.

 

Keynote

David Berry (University of Sussex), samensteller van het standaardwerk Understanding Digital Humanities, verzorgt op woensdag 28 januari een keynote.

 

Organisatie en sponsors

De dagelijkse organisatie van THATCamp Utrecht is in handen van Pim Huijnen en Melvin Wevers van het Translantis-project aan de Universiteit van Utrecht, Ilja Nieuwland van HuygensING in Den Haag en Arjan van Hessen van CLARIAH. Mail gerust als je vragen hebt of meer informatie wilt.

 

Veel dank gaat uit naar de sponsors van THATCamp Utrecht:

Digital Humanities Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Dutch Public Discourse 1890-1990 (Translantis)

translantis_logoDit door NWO gefinancierde project – kortweg ‘Translantis’ – zet digital humanities tools in om te analyseren hoe de Verenigde Staten in diverse domeinen als model gold voor ontwikkelingen in Nederland in de twintigste eeuw. Cultuurhistorici, informatici en text mining experts aan de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en het HuygensING in Den Haag werken gezamenlijk aan de beantwoording van deze vraag en aan de ontwikkeling van text mining technologieën om dat op innovatieve wijze te doen. Meer informatie op de project-website.

Asymetrical Encounters. Digital Humanities Approaches to Reference Cultures in Europe 1815-1992 (Asymenc)

asymenc_logoHoe beïnvloedden grote en machtige landen als Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland de publieke debatten in kleinere landen als Nederland, België en Luxemburg? Onderzoekers aan de Universiteit Utrecht, Universität Trier en University College London gebruiken digital humanities technologieën om deze vraag te beantwoorden in dit door HERA gefinancierde project. Meer informatie op de project-website.

Digital Humanities Lab van de Universiteit Utrecht

dhlabuu_logoHet Digital Humanities Lab van de Universiteit Utrecht ondersteunt de ontwikkeling van digitale methoden en technieken voor onderzoek en onderwijs in de geesteswetenschappen. In het bijzonder zet het Lab zich in om de culturele en sociale impact van nieuwe media- en informatie-technologieën te onderzoeken, deze technologieën te gebruiken binnen uiteenlopende onderzoeksgebieden in de geesteswetenschappen en, tot slot, om technologische onderzoeksinfrastructuren te ontwikkelen, ontwerpen en onderhouden. Meer informatie op de website.

CLARIAH

clariah_logoCLARIAH staat voor Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities en is een nationaal project dat het Nederlandse deel van de Europese CLARIN- en DARIAH-infrastructuren beoogt te ontwerpen en te beheren. Het CLARIAH-consortium bestaat uit meer dan 40 partners: naast alle Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen zijn ook universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, publieke organisaties en bedrijven aangesloten. CLARIAH heeft tot doel de digitale infrastructuur op het gebied van data en tools in de geesteswetenschappen te beheren en helpen ontwikkelen. Lees meer op de website.

 Huygens ING

PrintTerug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Het instituut beoogt dat te bereiken door middel van inspirerend onderzoek en het maken van innovatieve tools om oude, ontoegankelijke bronnen te ontsluiten, te begrijpen en te analyseren. Dit doen het Huygens ING op het gebied van de Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis, en Digital Humanities. Lees meer op de website.